Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Mrs.Material Jagoda Iwaniuk ul. Krośnieńska 9/5 35-505 Rzeszów NIP: 8133549083 REGON: 521535864

e-mail: mylittlemaryberry@gmail.com nr tel – 512703648

I. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: Mrs.Material Jagoda Iwaniuk z siedzibą w 35-505 Rzeszów, ul.Krośnieńska 9/5,
 2. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: REGON 521535864 NIP 813-354-90-83,
 3. Numer rachunku bankowego: 67 1140 2004 0000 3602 8227 1191
 4. Adres do korespondencji i przesyłek: Mrs.Material Jagoda Iwaniuk 35-504 Rzeszów, ul. Ustrzycka 32 a
 5. Dane do kontaktu: tel. 512703648.
 6. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Mary Berry (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna .
 7. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Mary Berry jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.
 8. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Mary Berry jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. Oferta

 1. Towary oferowane w Sklepie Mary Berry są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie
 2. Sklep Mary Berry może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.
 3. Wszystkie ceny podawane są w PLN. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy.

III. Zamówienia

Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Mary Berry jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w sklepie Mary Berry.

 1. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.
 2. Klient po prawidłowym złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Mary Berry dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Mary Berry.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane są w terminie do 21 dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto bankowe sklepu.
 5. Składanie zamówień na produkty personalizowane.

Sklep Mary Berry szyje produkty na specjalne zamówienie klienta. Wszystkie produkty, które nie są produktami “dostępnymi od ręki” lecz szytymi na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi. Produkty gotowe mają oznaczenie “produkt dostępny od ręki”. Zwrot takich produktów jest możliwy w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

 1. Sklep Mary Berry zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie  polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu zamawiania.

IV. Płatności

 1. Cenę należną Sklepowi Mary Berry wraz z innymi należnymi opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić na podany niżej rachunek, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie Mary Berry:

-płatność za pośrednictwem przelewy24.pl  , oraz kartą Visa  i Mastercard

– przedpłata przelewem na konto bankowe  o numerze 67 1140 2004 0000 3602 8227 1191

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 4.2 wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu Mary Berry, zamówienie zostanie anulowane.

V. Wysyłka

 1. Zamówione towary są dostarczane w poniższy sposób:
 2. Kurier
 3. Paczkomat
 4. Odbiór osobisty
 5. Koszty dostawy wynoszą:

Kurier Pocztex 48 – 12,50 zł

Paczkomat InPost – 13,50 zł

Odbiór osobisty – 0zł

 1. Odbiór osobisty możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z ul. Krośnieńska 9/5, Rzeszów.
 2. Sklep Mary Berry nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sklepu Mary Berry lub nieodebrania przesyłki  w wyznaczonym terminie.
 3. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
 4. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

VI. Zwroty

 1. Klientom dokonującym zakupu w Sklepie Mary Berry, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zwrotowi  podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.
 3. Aby skorzystać z prawa zwrotu, powinni Państwo poinformować Sklep Mary Berry wysyłając maila na adres: mylittlemaryberry@gmail.com.
 4. Towar wraz z wydrukowanym formularzem, należy niezwłocznie odesłać na adres: Mrs.Material Jagoda Iwaniuk, 35-504 Rzeszów, ul. Ustrzycka 32 a
 5. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu towaru na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
 6. Produkty wykonywane na specjalne zamówienie np: produkty spersonalizowane, indywidualny wymiar, długość itp. nie podlegają zwrotom oraz wymianie (Regulamin Zakupów pkt.9.9.1)

VII. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Mary Berry objęte są gwarancją producenta. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty wydania towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa reklamacji, Klient powinien poinformować sklep Mary Berry wysyłając maila na adres: mylittlemaryberry@gmail.com. formularz reklamacji towaru.
 3. Wraz z wydrukowanym formularzem prosimy o odesłanie towaru na adres: Mrs.Material Jagoda Iwaniuk, 35-504 Rzeszów, ul. Ustrzycka 32 a
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, produkty wykonywane na specjalne zamówienie np. personalizacja, indywidualny wymiar, długość itp.
 6. Mary Berry jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność za wszystkie defekty wynikające z winy Producenta. Gwarancji nie podlegają elementy ozdobne zamki, suwaki, naturalne zużywanie sie materiału, zabrudzenia, uszkodzenia wynikające
  z niewłaściwego użytkowania.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

VIII. Ochrona danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”.

 1. Administratorem danych osobowych jest Mrs.Material Jagoda Iwaniuk, 35-505 Rzeszów, Krośnieńska 9/5.
 2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
 3. Sklep Mary Berry na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
 4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail: mylittlemaryberry@gmail.com.

RODO przetwarzanie danych osobowych

Drogi Użytkowniku, przedstawiamy Ci nową politykę prywatności, która obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Wszelkie zmiany zostały wprowadzone, aby odzwierciedlać zwiększone wymogi w zakresie przejrzystości, zawarte w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” .

Poniżej znajdziesz odpowiedzi dotyczące ochrony powierzonych nam danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych w portalu www.maryberry.pl

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Mrs.Material Jagoda Iwaniuk 35-505 Rzeszów,
ul. Krośnieńska 9/5

 1. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Dane kontaktowe: e-mail mylittlemaryberry@gmail.com.

 1. W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Mary Berry przetwarza dane osobowe w celach:

a/  świadczenia usługi drogą elektroniczną poprzez www.maryberry.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b/  sprzedaży oraz wysyłki produktów oferowanych przez Mary Berry  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c/  marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika (związana np. ze statusem Twojego zamówienia) oraz przez formularz kontaktowy, czat lub media społecznościowe w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • prowadzenie analiz statystycznych

Dodatkowo jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

d/  rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Mary Berry – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e/   wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f/   kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

g/  dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.​

 1.    Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Tak. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Mary Berry (np. w celu realizacji zamówienia).

 1.   Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta i/lub złożenia zamówienia przez portal.

 1. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?​

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.​

 1.    Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?​

a/  podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Mary Berry w celu prowadzenia i obsługi strony www.maryberry.pl oraz jej wersji mobilnej.

b/   podmioty świadczące usługi dostawy produktów w momencie realizacji Twojego zamówienia tj. Poczta Polska S.A., InPost S.A. w zależności od wybranej formy wysyłki Twojego zamówienia.

 1.   Jakie masz uprawnienia wobec Mary Berry w zakresie przetwarzanych danych?​

a/  każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b/  w  przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

​Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

–  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.